Prover för att främja forskning

Finlands hematologiska registers verksamhet inleddes i januari 2010. Det är ett nationellt, befolkningsbaserat kvalitets-, behandlings- och forskningsregister. Till registret insamlas uppgifter om patienter med blodsjukdomar under diagnos- och uppföljningsstadierna. Uppgifterna omfattar bl.a. givna behandlingar och behandlingssvar.

Registret ägs av Hematologföreningen i Finland och är en del av Hematologiska biobanken. Kliniska data relaterade till hematologiska biobanksprover hämtas per forskningsprojekt från SHR. Detaljerad information och instruktioner för det hematologiska registret finns på Finlands Hematologiförenings webbplats (på finska och engelska): hematology.fi

Länk till registerbeskrivningen.