Hela Finlands biobank

FHRB

Vårt mål är en bättre framtid för personer med hematologiska sjukdomar

Hematologiska biobanken samlar inprover och uppgifter från patienter med hematologiska sjukdomar och upplåter dessa för användning i forskning enligt på förhand definierade principer.

Syftet är att utveckla nya metoder för diagnostik och behandling av hematologiska sjukdomar samt förbättra prognosen för patienter med dessa sjukdomar.

Biobanken ägs av Hematologföreningen i Finland r.f. (SHY), Finlands Röda Kors Blodtjänst och Institutet för molekylärmedicin i Finland vid Helsingfors universitet (FIMM). Biobankens verksamhet finansieras av dess ägare, sjukhusen som levererar proverna och forskarna som använder dem.

Verksamheten drivs utan vinstintresse.

Finlands Röda Kors, Blodtjänst
Hematologiska biobanken
PB 2, 01731 Vanda