Näytteitä potilaan hyväksi

Suomen hematologisen rekisterin (SHR) toiminta käynnistyi tammikuussa 2010. Se on kansallinen, väestöpohjainen laatu-, hoito- ja tutkimusrekisteri, johon kerätään tietoa veritauteja sairastavien potilaiden diagnoosi- ja seurantavaiheiden aikana, mukaan lukien annetut hoidot ja niiden vasteet.

Rekisterin omistaa Suomen Hematologiyhdistys (SHY) ja se on erillinen, määräaikainen tutkimusrekisteri. Hematologisen biopankin näytteisiin liittyvät kliiniset tiedot haetaan tutkimushankekohtaisesti SHR:stä. Tarkemmat tiedot ja hematologisen rekisterin ohjeet löytyvät Suomen Hematologiyhdistyksen verkkosivuilta: hematology.fi

Linkki rekisteriselosteeseen.