Näytteitä potilaan hyväksi

Biopankkinäytteitä (veri- ja luuydinnäyte, ihobiopsia) kerätään ensisijaisesti pahanlaatuisiin veritauteihin sairastuneilta potilailta. Näytteitä saa kerätä vain biopankkisuostumuksen antaneilta potilailta.

Näytteitä kerätään vain arkipäivisin. Ilmoitus otettavasta näytteestä (ns. automaattinen sähköposti-ilmoitus) tulee lähettää klo 15 mennessä. Poikkeuksena on perjantai, jolloin ilmoitus tulee lähettää klo 14 mennessä. Myöhään saapuvien näytteiden osalta pyydämme puhelimitse (p. 044 434 4331) ilmoittamaan ennakkoon, mikäli näytteen arvioidaan saapuvan Veripalveluun klo 16 jälkeen.

Tässä kuvataan yleiset toimintaohjeet näytteiden ottamiseksi aikuisilta potilailta. Lapsipotilaiden näytteiden ottaminen on ohjeistettu sairaaloiden omissa, erillisissä ohjeissa.

Toimintaohjeet:

1. Tutkimuspaketti Pt-Hembio otetaan osana veritautipotilaiden alkututkimuksia. Tutkimuspaketti koostuu osatutkimuksista B-Hembio, Bm-Hembio ja Ts-Hembio. Sihteeri tilaa tutkimukset tavanomaisten tutkimusten yhteydessä.

2. Potilaan saapuessa osastolle diagnostista luuydinnäytteenottoa varten, antaa toimenpiteessä avustava hoitaja potilaalle tiedotteet tutkimuksesta: Suomen hematologinen rekisteri ja biopankki - FHRB-biopankki. Päiväsairaalaan saapuville potilaille tutkimustiedotteet lähetetään ajanvarauskirjeen mukana. 

3. Lääkäri, joka suorittaa toimenpiteen, tai hoitaja esittelee tutkimukset ja kysyy potilaan suostumusta osallistua tutkimuksiin. Tarvittava esilääkitys voidaan antaa vasta tutkimuksen esittelyn ja mahdollisen suostumuksen saamisen jälkeen. FHRB-biopankin allekirjoitettu suostumuskaavake lähetetään Veripalveluun luuydinnäytelähetteeseen kiinni niitattuna. Tiedote ja kopio suostumuksesta annetaan potilaalle.

4. Lääkäri, joka suorittaa toimenpiteen, hoitaja tai osastonsihteeri kirjaa potilaan Suomen hematologiseen rekisteriin ja valitsee Toiminnot-palkista (kuvaruudun vasen reuna) toiminnon "Lisää biopankkinäyte". Seuraavaksi valitaan näytteenottopäivä ja taudin tila näytteenottohetkellä sekä sairaala. Ohjelma luo automaattisen sähköpostiviestin lähtevästä näytteestä Veripalveluun. Mikäli et saa kirjattua potilasta hematologiseen rekisteriin ota yhteyttä Anne Gesterbergiin. Mikäli sähköpostin lähettäminen ei onnistu, tulee otettavista näytteistä ilmoittaa Hematologiseen biopankkiin p. 044 434 4331.

5. Samassa yhteydessä potilaan perustietoihin merkitään FHRB-tutkimus: valitaan sivupalkista kohta "Uusi tutkimus" ja alasvetovalikosta "SHY FHRB".

6. Tutkimuksia varten lääkäri tai hoitaja laatii lähetteen: ”Lähete Hematologisen biopankin näytteille”. Lähetteitä tulostetaan kaksi; yksi luuydinnäytteiden yhteyteen, toinen annetaan potilaalle laboratorioon toimitettavaksi. Tarkka näytteenottoaika sekä potilaan FHRB-numero on merkittävä lähetteeseen.

7. Ihobiopsia (synnynnäisen genomin selvittämiseksi) otetaan tähän tarkoitetulla 4 mm läpimittaisella biopsiastanssilla. Puudutukseen käytetään lidokaiinin ja adrenaliinin yhdistelmää. Ihobiopsioita otetaan 1. Ihobiopsia otetaan kristabiopsian ottoalueen iholta, ja luuydinbiopsia kannattaa ottaa näytteenottokohdan läpi. Ihobiopsia laitetaan keittosuolaliuoksella täytettyyn säilöntäaineettomaan putkeen (likvorputki) ja ravistetaan kevyesti. Ihobiopsia otetaan vain ensimmäisellä näytteenottokerralla. Kaikkia näytteitä otettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota steriiliin työskentelyyn. Toimenpideohje (Linkki ihobiopsia-PDF:ään)

8. Suunnitellut diagnostiset luuydinnäytteet ovat ensisijaisia. Tutkimusnäytteet otetaan luuytimestä vasta tarvittavien diagnostisten näytteiden jälkeen. Tutkimusta varten luuydintä aspiroidaan mahdollisimman paljon, kuitenkin enintään 30 ml. Näyte otetaan 9 ml:n EDTA-putkiin, kussakin putkessa saa olla näytettä enintään 5 ml. Mikäli luuydinnäytettä ei saataisikaan, kannattaa ottaa verinäytteet. Remissiovaiheen näytteissä luuydintä otetaan ainoastaan 10 ml.

9. Laboratoriohoitaja ottaa verinäytteet joko laboratoriossa tai osastolla. Tarvittavat näytteet: 9 ml verta seerumiputkeen (1 putki), 9 ml verta hepariiniputkeen (1 putki), 9 ml verta EDTA-putkeen (2 putkea).

10. Laboratoriohoitaja kuljettaa otetut näytteet lähteviin näytteisiin/näytteiden lajitteluun, jossa näytteet pakataan kuljetusta varten.

11. Näytteiden lajittelusta näytteet kuljetetaan Veripalveluun. Kaikki näytteet kuljetetaan yhdessä paketissa kylmälähetyksenä (+2˚C-14˚C). Näytteet kuljetetaan 8 h kuluessa näytteenotosta Veripalveluun. Lähettäjä vastaa näytteiden toimittamisesta Veripalveluun ja valitsee itse kuljetustavan (esim Posti, linja-auto- tai lentorahti). Ainoastaan pääkaupunkiseudulla voidaan käyttää näytekuljetuksissa taksia. Kuljetuskustannuksista vastaa Hematologinen biopankki.

HUOM! Näytteet eivät ole lämpötilakontrolloituja kuljetuksen aikana. Poikkeuksellisen kylmien tai lämpimien sääolosuhteiden aikana saattaa kuljetuslämpötila poiketa tavoitelämpötilasta. Jokaisen näytelähetyksen saapuessa Veripalveluun näyteputkien lämpötila tarkistetaan ja poikkeavat lämpötilat kirjataan näytetietokantaan.

12. Hoitava lääkäri tai hoitaja merkitsee SHR:iin potilaan diagnoosin heti, kun se on tiedossa.

Muuta huomoitavaa:

Tartuntavaaralliset näytteet:

  • Potilaasta ei tule ottaa biopankkinäytteitä mikäli on tiedossa oleva veren välityksellä leviävä tartuntavaarallinen sairaus (esim. HIV, B- tai C-hepatiitti) 

  • Mikäli potilaalla todetaan tartuntavaarallinen tauti näytteenoton jälkeen, tulee asiasta ilmoittaa Anne Gesterbergille.

Lisätietoja näytteiden otosta antaa Anne Gesterberg (p. 040 770 6359)