Näytteitä potilaan hyväksi

Biopankkinäytteitä (veri- ja luuydinnäyte, ihobiopsia) kerätään ensisijaisesti pahanlaatuisiin veritauteihin sairastuneilta potilailta. Näytteitä saa kerätä vain biopankkisuostumuksen antaneilta potilailta.

Näytteitä kerätään vain arkipäivisin. Ilmoitus otettavasta näytteestä (ns. automaattinen sähköposti-ilmoitus) tulee lähettää klo 15 mennessä. Poikkeuksena on perjantai, jolloin ilmoitus tulee lähettää klo 14 mennessä. Myöhään saapuvien näytteiden osalta pyydämme puhelimitse (p. 044 434 4331) ilmoittamaan ennakkoon, mikäli näytteen arvioidaan saapuvan Veripalveluun klo 16 jälkeen.

Tässä kuvataan yleiset toimintaohjeet näytteiden ottamiseksi aikuisilta. Lapsipotilaiden näytteiden ottamisesta on erilliset ohjeet, ja kussakin sairaalassa on omat sairaalakohtaiset ohjeensa.

Toimintaohjeet:

1. Tutkimuspaketti Pt-Hembio otetaan osana veritautipotilaiden alkututkimuksia. Tutkimuspaketti koostuu osatutkimuksista b-hembio, bm-hembio ja ts-hembio. Laboratoriopaketit "MLeukemian_alkukokeet” (akuutti leukemia) ja "MKMLalkuus" (KML) sisältävät Pt-Hembio -tutkimuspaketin. Sihteeri tilaa tutkimukset tavanomaisten tutkimusten yhteydessä.

2. Potilaan saapuessa päiväsairaalaan/osastolle diagnostista luuydinnäytteenottoa varten, antaa toimenpiteessä avustava hoitaja potilaalle tiedotteen tutkimuksesta: Suomen hematologinen rekisteri ja biopankki - FHRB-biopankki. 

3. Toimenpiteen suorittava lääkäri tai hoitaja esittelee tutkimuksen ja kysyy potilaan suostumusta osallistua tutkimukseen. Tarvittava esilääkitys voidaan antaa vasta tutkimuksen esittelyn ja mahdollisen suostumuksen saamisen jälkeen. Mikäli toimenpiteen suorittaa sisätauteihin erikoistuva lääkäri, on poliklinikan vastaava lääkäri/hoitovastuussa oleva erikoislääkäri vastuussa tutkimuksen esittelystä. Tiedote ja allekirjoitettu suostumuskaavake lähetetään Veripalveluun luuydinnäytelähetteeseen kiinni niitattuna.

4. Toimenpiteen suorittava lääkäri kirjaa potilaan Suomen hematologiseen rekisteriin ja valitsee Toiminnot-palkista (kuvaruudun vasen reuna) toiminnon "Lisää biopankkinäyte". Seuraavaksi valitaan näytteenottopäivä ja taudin tila näytteenottohetkellä sekä sairaala. Ohjelma luo automaattisen sähköpostiviestin lähtevästä näytteestä SPR/VPU:uun. Mikäli et saa kirjattua potilasta hematologiseen rekisteriin ota yhteyttä Anne Gesterbergiin tai Mika Kotroon. Mikäli sähköpostin lähettäminen ei onnistu, tulee otettavista näytteistä ilmoittaa Hematologiseen biopankkiin p. 044 434 4331.

5. Samassa yhteydessä potilaan perustietoihin merkitään FHRB-tutkimus: valitaan sivupalkista kohta "Uusi tutkimus" ja alasvetovalikosta "SHY FHRB".

6. Tutkimuksia varten lääkäri laatii lähetteen: ”Lähete Hematologisen biopankin näytteille”. Lähetteitä tulostetaan kaksi; yksi luuydinnäytteiden yhteyteen, toinen annetaan potilaalle laboratorioon toimitettavaksi. Tarkka näytteenottoaika sekä potilaan FHRB-numero on merkittävä lähetteeseen.

7. Ihobiopsia (synnynnäisen genomin selvittämiseksi) otetaan tähän tarkoitetulla 4 mm läpimittaisella biopsiastanssilla. Puudutukseen käytetään lidokaiinin ja adrenaliinin yhdistelmää. Ihobiopsioita otetaan 1. Ihobiopsiat otetaan kristabiopsian ottoalueen iholta, ja luuydinbiopsia kannattaa ottaa toisen näytteenottokohdan läpi. Otetut biopsiat pannaan yhteen keittosuolaliuoksella täytettyyn säilöntäaineettomaan putkeen (likvorputki) ja ravistetaan kevyesti. Ihobiopsia otetaan vain ensimmäisellä näytteenottokerralla. Kaikkia näytteitä otettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota steriiliin työskentelyyn. Toimenpideohje (Linkki ihobiopsia-PDF:ään)

8. Suunnitellut diagnostiset luuydinnäytteet ovat ensisijaisia. Tutkimusnäytteet otetaan luuytimestä vasta tarvittavien diagnostisten näytteiden jälkeen. Tutkimusta varten luuydintä aspiroidaan mahdollisimman paljon, kuitenkin enintään 30 ml. Näyte otetaan 9 ml:n EDTA-putkiin, kussakin putkessa saa olla näytettä enintään 5 ml. Mikäli luuydinnäytettä ei saataisikaan, kannattaa ottaa verinäytteet. Remissiovaiheen näytteissä luuydintä otetaan ainoastaan 10 ml.

9. Laboratoriohoitaja ottaa verinäytteet joko laboratoriossa tai osastolla. Tarvittavat näytteet: 9 ml verta seerumiputkeen (1 putki), 9 ml verta hepariiniputkeen (1 putki), 9 ml verta EDTA-putkeen (2 putkea).

10. Otetut näytteet kuljetetaan näytteiden lajitteluun/lähteviin näytteisiin, jossa näytteet pakataan kuljetusta varten.

11. Näytteiden lajittelusta näytteet kuljetetaan taksilla Veripalveluun (Kivihaka). Kaikki näytteet kuljetetaan yhdessä paketissa kylmälähetyksenä (+2˚C-14˚C).

12. Hoitava lääkäri tai hoitaja merkitsee SHR:aan potilaan diagnoosin heti kun se on tiedossa.

Muuta huomoitavaa:

Tartuntavaaralliset näytteet:

  • Potilaasta ei tule ottaa biopankkinäytteitä mikäli on tiedossa oleva veren välityksellä leviävä tartuntavaarallinen sairaus (esim. HIV, B- tai C-hepatiitti) 
  • Mikäli potilaalla todetaan tartuntavaarallinen tauti näytteenoton jälkeen, tulee asiasta ilmoittaa Anne Gesterbergille.

Lisätietoja näytteiden otosta antaa Anne Gesterberg (p. 040 770 6359)