Dina prover är till nytta för forskning

Hematologiska biobanken förvarar prover och uppgifter om dem för hematologisk forskning. Prover kan upplåtas i kodad form för forskning som syftar till att utveckla nya metoder för bättre förebyggande, noggrannare diagnostik eller effektivare behandling och uppföljning av blodsjukdomar.

För att får tillgång till prover för forskningssyften måste forskare skriva en ansökan. Biobankens ledningsgrupp beslutar om upplåtelse av prover för forskningen på basis av forskningsplanen. För varje upplåtelse av prover ingås ett skriftligt avtal. Mottagarna av proverna är skyldiga att publicera resultaten av sin forskning och återlämna analysdata om proverna till biobanken. Alla upplåtelser sker så att provgivarens uppgifter som kunde identifiera provgivaren inte upplåts från biobanken.