Dina prover är till nytta

Innan prover tas, går sjukskötaren, prövningsskötaren eller läkaren igenom provgivarens informations- och samtyckesblanketter med patienten och svarar på alla eventuella frågor. När samtycket har undertecknats kan uppgifter sparas i registret och biobanksprover tas. Patienten får en kopia av samtycket och biobanken behåller originalexemplaret.

Information till provgivaren (PDF)

Samtycke (PDF)

Information till provgivaren, minderårig (PDF)

Samtycke, minderårig (PDF)

Följebrev till vårdnadshavaren, minderårig (PDF)