Dina prover är till nytta

Hematologiska biobanken samlar in prover och uppgifter från patienter som gett sitt samtycke.

Blodproverna för biobanken tas vid provtagningsenheterna på sjukhusen samtidigt med diagnostiska prover. Benmärgs- och hudbiopsiproverna för biobanken tas i samband med benmärgsprovtagningen som är en normal del av behandlingen.

Sjukhuspersonalen ansvarar för provtagningen. Proverna skickas som kyltransport till Finlands Röda Kors Blodtjänst för processande.