Näytteesi hyödyksi tutkimukselle

Hematologinen biopankki kerää näytteitä ja tietoja suostumuksensa antaneilta potilailta.

Biopankin keräämät verinäytteet otetaan näytteitä keräävien sairaaloiden näytteenottopisteissä samanaikaisesti diagnostisten näytteiden kanssa. Biopankin keräämät luuydin- ja ihobiopsianäytteet otetaan potilaan hoitoon normaalisti kuuluvan luuydinnäytteenoton yhteydessä.

Näytteiden otosta huolehtii sairaalan henkilökunta. Näytteet lähetetään kylmäkuljetuksena Suomen Punaisen Ristin Veripalveluun prosessoitaviksi.