Näytteesi hyödyksi tutkimukselle

Hematologinen biopankki säilyttää näytteitä ja niihin liittyviä tietoja hematologian alan tutkimuksen tarpeisiin. Näytteitä voidaan luovuttaa koodattuna tutkimuksiin, jotka etsivät keinoja veritautien parempaan ennaltaehkäisyyn, tarkempaan diagnostiikkaan tai tehokkaampaan hoitoon ja seurantaan.

Saadakseen näytteitä tutkimustarkoitukseen tutkijan on tehtävä kirjallinen anomus. Biopankin johtoryhmä päättää tutkimussuunnitelman perusteella näytteiden ja tietojen luovutuksesta tutkimukseen.

Jokaisesta näytteiden luovutuksesta tehdään kirjallinen sopimus. Näytteiden saajalla on velvollisuus julkaista tutkimuksensa tulokset sekä palauttaa näytteistä analysoitu tieto biopankkiin. Kaikki luovutukset tapahtuvat niin, ettei näytteen luovuttajan tunnistetietoja luovuteta biopankista.

Lue täältä lisää tutkimuksista, joissa on hyödynnetty Hematologisen biopankin aineistoja.