Näytteistä tutkittua tietoa

FHRB biopankkitutkimukset 2015–­2019

2015

Tutkimuksen nimi: Personalized Systems Medicine Strategy for Acute Myeloid Leukemia
Päätutkija: Olli Kallioniemi, Science for Life Laboratory, Karolinska Institutet, Ruotsi

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää laboratorio-oloissa akuuttia myelooista leukemiaa sairastavien potilaiden leukemiasolujen vastetta useille sadoille lääkeaineille. Saatu tulos yhdistetään solujen geneettiseen, transkriptomiseen ja proteomiseen profiilin. Tavoitteena on ymmärtää paremmin, mitkä tekijät vaikuttavat hoitovasteen syntyyn.

Tutkimuksen nimi: Novel molecular markers for disease activity of acute myeloid leukemia
Päätutkija: Jukka Westermarck, Turun biotekniikan keskus, Turun yliopisto ja Åbo Akademi

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa uusia merkkiaineita, jotka voisivat ennustaa akuuttia myelooista leukemiaa sairastavan potilaan hoitovastetta jo diagnoosihetkellä. Tutkimusryhmä on erityisen kiinnostunut geneettisistä markkereista.

Tutkimuksesta syntyneet julkaisut:
Mäkelä et al.: 2019: Arpp19 Promotes Myc and Cip2a Expression and Associates with Patient Relapse in Acute Myeloid Leukemia. Cancers, 11, 1774. https://doi.org/10.3390/cancers11111774

2016

Tutkimuksen nimi: Clonal lymphopoiesis in the pathogenesis of bone marrow failure syndromes
Päätutkija: Satu Mustjoki, Hematology Research Unit Helsinki, Helsingin yliopisto

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa aplastista anemiaa tai myelodysplastista oireyhtymää (MDS) sairastavien potilaiden lymfaattisissa soluissa esiintyviä somaattisia mutaatioita. Havaitut mutaatiot karakterisoidaan ja niiden toiminnallinen vaikutus selvitetään. Tarkoituksena on myös löytää uusia kohteita lääkeaineille.

Tutkimuksen nimi: Towards curative therapy of Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia
Päätutkija: Satu Mustjoki, Hematology Research Unit Helsinki, Helsingin yliopisto

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on löytää uusia vaihtoehtoja Philadelphia-kromosomi positiivisen akuutin lymfaattisen leukemian hoitoon. Tarkoituksena on myös selvittää, mitkä molekulaariset ja soluspesifiset merkkiaineet ennustavat hoitovastetta tyrosiinikinaasi-inhibiittoreille, jotta voitaisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tunnistaa potilaat, jotka eivät tarvitse kantasolusiirtoa.

Tutkimuksesta syntyneet julkaisut:
Hohtari et al 2019: Immune cell constitution in bone marrow microenvironment predicts outcome in adult ALL. Leukemia. https://doi.org/10.1038/s41375-018-0360-1

Dufva et al 2019: Integrated drug profiling and CRISPR screening identify essential pathways for CAR T cell cytotoxicity. Blood. https://doi.org/10.1182/blood.2019002121

Tutkimuksen nimi: Molecular Genetics and Biology of Myeloproliferative Neoplasms
Päätutkija: Outi Kilpivaara, Genomibiologian tutkimusohjelma, Helsingin yliopisto

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten geneettiset tekijät vaikuttavat myeloproliferatiivisten tautien (esim. polysytemia vera, essentielli trombosytoosi ja myelofibroosi) syntyyn ja kliiniseen kuvaan. Tarkoituksena on parantaa näiden tautien diagnostiikkaa ja hoitoa.

Tutkimuksen nimi: Genetics of myelodysplastic syndrome and acute leukemias in Finland – focus on germline variation
Päätutkija: Outi Kilpivaara, Genomibiologian tutkimusohjelma, Helsingin yliopisto

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten geneettiset tekijät vaikuttavat myelodysplastisen syndrooman ja akuutin myelooisen leukemian syntyyn ja kliiniseen kuvaan. Erityisenä tutkimuskohteena ovat periytyvät geneettiset tekijät.

Tutkimuksesta syntyneet julkaisut:
Wartiovaara-Kautto et al 2018: Germline alterations in a consecutive series of acute myeloid leukemia. Leukemia 32;2282-2285. https://doi.org/10.1038/s41375-018-0049-5

Douglas et al 2019: ERCC6L2 defines a novel entity within inherited acute myeloid leukemia. Blood. https://doi.org/10.1182/blood-2019-01-896233

Tutkimuksen nimi: Assessment of the possibilities of molecular medicine in sensitive diagnostics and personalized therapy response evaluation in myelodysplastic syndromes and related myeloid malignancies (MDS-MOLE-2015)
Päätutkija: Freja Ebeling, Hematologian poliklinikka, HUS
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on parantaa myelodysplastisen syndrooman diagnostiikkaa ja hoitoa geneettisiä markkereita tutkimalla.

Tutkimuksen nimi: A systems medicine study to identify novel therapies for blood cancer patients
Päätutkija: Caroline Heckman, Suomen molekyylilääketieteen instituutti, Helsingin yliopisto
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on löytää uusia hoitomuotoja ja hoitojen onnistumista mittaavia vasteindikaattoreita eri verisyöpiä vastaan muun muassa lääkesensitiivisyysprofilointien ja eksomi- ja RNA-sekvensointien avulla.

2017

Tutkimuksen nimi: Assessment of plasma cell content and viability of biobanked multiple myeloma bone marrow samples
Päätutkija: Caroline Heckman, Suomen molekyylilääketieteen instituutti, Helsingin yliopisto

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida biopankkiin kerättyjen luuydinnäytteiden laatua multippelia myeloomaa sairastavien potilaiden antamien näytteiden osalta.

Tutkimuksen nimi: Integrated platform of novel glycomic and proteomic approaches to investigate structural and functional changes of blood malignancies including: Multiple Myeloma (MM), Acute Myeloid Leukemia (AML) and Amyloidosis.
Päätutkija: Peter O'Gorman, Mater Misericordiae University Hospital, Irlanti

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää verisyöpien etenemistä ja lääkevastetta proteomi- ja glykomiprofilointien avulla multippelin myelooman, akuutin myelooisen leukemian ja amyloidoosin osalta.

Tutkimuksen nimi: Next generation leukemia diagnostics and therapy through p53 isoforms analysis
Päätutkija: Bjørn Tore Gjertsen, University of Bergen, Norja

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia p53 proteiinin eri versioiden (isoformien) esiintyvyyttä primaarisessa akuutissa myelooisessa leukemiassa ja arvioida voitaisiinko niitä hyödyntää diagnostisina markkereina hoitoa suunniteltaessa.

2018

Tutkimuksen nimi: Genome-wide association study of acute myeloid leukaemia (AML)
Päätutkija: James Allan, Northern Institute for Cancer Research, Newcastle University, Iso-Britannia

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on löytää uusia akuuttiin myelooiseen leukemiaan assosioituvia geenivariantteja.

Tutkimuksen nimi: Improving outcome for patients with Poor Risk Acute Myeloid Leukaemia
Päätutkija: Jude Fitzgibbon, Barts Cancer Institute, Queen Mary University of London, Iso-Britannia

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on vahvistaa ymmärtystämme moninaisista geneettisistä ja biokemiallisista tekijöistä, joita huonon ennusteen akuutin myelooisen leukemian taustalla esiintyy. Tavoitteena on löytää uusia kohteita lääkkeille ja markkereita, joilla näistä lääkkeistä hyötyvät potilaat voitaisiin tunnistaa.

Tutkimuksen nimi: Comprehensive profiling of chronic (CMML) and juvenile (JMML) myelomonocytic leukemia aiming to identify novel targets for treatment
Päätutkija: Satu Mustjoki, Hematology Research Unit Helsinki, Helsingin yliopisto

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on löytää uusia hoitomuotoja kroonisen myelomonosyyttisen leukemian ja nuorten myelomonosyyttisen leukemian hoitoon.

Tutkimuksen nimi: Activity of the peptidase enhanced alkylating agent melflufen in light chain amyloidosis and indicators of response
Päätutkija: Caroline Heckman, Suomen molekyylilääketieteen instituutti, Helsingin yliopisto

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on parantaa ymmärtämystämme AL-amyloidoosin molekyyligeneettisestä taustasta ja tutkia melflufen-lääkeaineen käytettävyyttä sairauden hoidossa.

2019

Tutkimuksen nimi: To identify the AML blast population responsible for relapse in FLT3-ITD+/NPM1- AML patients using single cell RNA seq
Päätutkija: Eva Szegezdi, National University of Ireland, Irlanti

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa, mitkä akuutissa myelooisessa leukemiassa esiintyvät solupopulaatiot osallistuvat relapsin kehittymiseen.

Tutkimuksen nimi: Early detection of relapsed AML in children
Päätutkija: Henrik Hasle, Aarhus University Hospital Skejby, Tanska

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lasten akuutin myelooisen leukemian seurantamahdollisuuksia potilaskohtaisten geneettisten markkereiden avulla.

Tutkimuksen nimi: Drug sensitivity testing and molecular profiling of plasma cell dyscrasias to identify novel treatments and the indicators of response
Päätutkija: Caroline Heckman, Suomen molekyylilääketieteen instituutti, Helsingin yliopisto

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa uusia lääkeaineita multippelin myelooman, plasmasoluleukemian ja amyloidoosin hoitoon.

Tutkimuksen nimi: The determinants of drug response in acute lymphoblastic leukemia
Päätutkija: Caroline Heckman, Suomen molekyylilääketieteen instituutti, Helsingin yliopisto

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on parantaa lasten ja nuorten aikuisten akuutin lymfaattisen leukemian hoitoa.