Biobanken till din tjänst

Mediakontakt:

Kommunikationsdirektör Willy Toiviainen
Finlands Röda Kors, Blodtjänst
Tfn. 050 523 7451
willy.toiviainen@veripalvelu.fi