Biobanken till din tjänst

Finlands hematologiska register och biobank – FHRB-biobank

Postadress:

Hematologiska biobanken
FRK Blodtjänst
Stenhagsvägen 7
00310 Helsingfors

E-mail:

fhrb@veripalvelu.fi