Biobanken till din tjänst

Finlands hematologiska register och biobank – FHRB-biobank

Postadress:

Finlands Roda Kors, Blodtjänst
Hematologiska biobanken
PB 2, 01731 Vanda

E-mail:

fhrb@veripalvelu.fi