Biobanken till din tjänst

Medicinsk kontaktperson som ansvarar för biobanken:

Specialistläkare Mika Kontro, HUCS
mika.kontro@helsinki.fi

Biobankens administration:

Forskningsledare Jukka Partanen, Finlands Röda Kors, Blodtjänst
Tfn. 029 300 1759
jukka.partanen@veripalvelu.fi

Processande av prover:

Laboratoriespecialist Timo Saarinen, Finlands Röda Kors, Blodtjänst
timo.saarinen@veripalvelu.fi

Upplåtelse av prover:

Laboratoriechef Tiina Vesterinen, FIMM
Tfn. 050 415 5553
tiina.vesterinen@helsinki.fi

SHR-register:

Anne Gesterberg, forskningssjuksköterska, HUS
Tfn. 040 770 6359
anne.gesterberg@hus.fi