Hela Finlands biobank

Ytterligare information

Information om biobanksverksamheten i Finland: biopankki.fi/sv/

FINBB (finska biobank kooperativet) finbb.fi

Den nationella paraplyorganisationen för det europeiska BBMRI-nätverket: bbmri.fi

Finsk lagstiftning: biobankslagen (668/2012)