Hela Finlands biobank

Hematologiska biobanken ägs av Hematologföreningen i Finland r.f., Finlands Röda Kors Blodtjänst och Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM) som verkar i anslutning till Helsingfors universitet. Proverna och uppgifterna ägs av biobankens ägare som också ansvarar för administreringen av dem.

Sjukhusen som behandlar patienter med blodsjukdomar deltar i verksamheten. Också en representant för Cancerpatienterna i Finland r.f. deltar i planeringen av verksamheten och ledningsgrupparbetet.