Biobanken till din tjänst

Biobankens namn: 

Finlands hematologiska register och biobank – FHRB

Postadress:

Hematologiska biobanken
FRK Blodtjänst
Stenhagsvägen 7
00310 Helsingfors