Dina prover är till nytta för forskning

Innan prover tas, går sjukskötaren, prövningsskötaren eller läkaren igenom provgivarens informations- och samtyckesblanketter med patienten och svarar på alla eventuella frågor.

Informationen för provgivare har redan i förväg skickats till patienten tillsammans med tidsbeställningsbrevet. När samtycket har undertecknats kan uppgifter sparas i registret och biobanksprover tas. Patienten får en kopia av samtycket och biobanken behåller originalexemplaret.

Information om provgivaren (PDF)

Samtycke (PDF)