Näytteitä potilaan hoidon tutkimukseen

Suomen hematologisen rekisterin (SHR) toiminta käynnistyi tammikuussa 2010. Se on kansallinen, väestöpohjainen laatu-, hoito- ja tutkimusrekisteri, johon kerätään tietoa veritauteja sairastavien potilaiden diagnoosi- ja seurantavaiheiden aikana, mukaan lukien annetut hoidot ja niiden vasteet.

Rekisterin omistaa Suomen Hematologiyhdistys (SHY) ja se on erillinen, määräaikainen tutkimusrekisteri. Hematologisen biopankin näytteisiin liittyvät kliiniset tiedot tallennetaan omaan tietokantaansa, jonka omistaa Hematologinen biopankki.

Tarkemmat tiedot ja hematologisen rekisterin ohjeet löytyvät Suomen Hematologiyhdistyksen verkkosivuilta: hematology.fi

Linkki rekisteriselosteeseen.