Näytteitä potilaan hoidon tutkimukseen

Näytteitä (veri- ja luuydinnäyte, ihobiopsia) kerätään ensisijaisesti pahanlaatuisiin veritauteihin sairastuneilta potilailta.

Näytteitä kerätään toistaiseksi vain arkena. Ilmoitus otettavasta näytteestä (ns. automaattinen sähköposti-ilmoitus) tulee lähettää klo 15 mennessä, poikkeuksena perjantait, jolloin ilmoitus tulee lähettää klo 14 mennessä. Perjantaina otettavasta näytteestä on lisäksi soitettava Hematologisen biopankkiin (p. 044 434 4331).

Näytteiden ottoon liittyvissä käytännön asioissa avustavat tarvittaessa Mika Kontro (p. 708 9396), Kimmo Porkka (p. 601 92) tai Anne Gesterberg (p.040 7706359).

Toimintaohjeet:

1. Tutkimuspaketti Pt-Hembio (21045) otetaan osana veritautipotilaiden alkututkimuksia. Tutkimuspaketti koostuu osatutkimuksista b-hembio, bm-hembio ja ts-hembio. Laboratoriopaketit "MLeukemian_alkukokeet” (akuutti leukemia) ja "MKMLalkuus" (KML) sisältävät Pt-Hembio tutkimuspaketin. Sihteeri tilaa tutkimukset tavanomaisten tutkimusten yhteydessä.

2. Potilaan saapuessa päiväsairaalaan/osastolle diagnostista luuydinnäytteenottoa varten, antaa toimenpiteessä avustava hoitaja potilaalle tiedotteen tutkimuksesta: Suomen hematologinen rekisteri ja biopankki - FHRB-biopankki. Potilaan tiedotteita on osaston 7A kansliassa sekä päiväsairaalan toimenpidehuoneessa.

3. Toimenpiteen suorittava lääkäri tai hoitaja esittelee tutkimuksen ja kysyy potilaan suostumusta osallistua tutkimukseen. Tarvittava esilääkitys voidaan antaa vasta tutkimuksen esittelyn ja mahdollisen suostumuksen saamisen jälkeen. Mikäli toimenpiteen suorittaa sisätauteihin erikoistuva lääkäri, on poliklinikan vastaava lääkäri/hoitovastuussa oleva erikoislääkäri vastuussa tutkimuksen esittelystä. Tiedote ja allekirjoitettu suostumuskaavake lähetetään Veripalveluun luuydinnäytelähetteeseen kiinni niitattuna.

4. Toimenpiteen suorittava lääkäri kirjaa potilaan Suomen hematologiseen rekisteriin ja valitsee Toiminnot-palkista (kuvaruudun vasen reuna) toiminnon "Lisää biopankkinäyte". Seuraavaksi valitaan näytteenottopäivä ja taudin tila näytteenottohetkellä sekä sairaala. Ohjelma luo automaattisen sähköpostiviestin lähtevästä näytteestä SPR/VPU:uun. Mikäli et saa kirjattua potilasta hematologiseen rekisteriin ota yhteyttä Anneen tai Mikaan. Mikäli sähköpostin lähettäminen ei onnistu tulee otettavista näytteistä ilmoittaa Hematologiseen biopankkiin, puhelin 044 434 4331.

5. Samassa yhteydessä potilaan perustietoihin merkitään FHRB-tutkimus: valitaan sivupalkista kohta "Uusi tutkimus" ja alasvetovalikosta "SHY FHRB".

6. Tutkimuksia varten lääkäri laatii lähetteen: ”Lähete Hematologisen biopankin näytteille”. Lähetteitä tulostetaan kaksi; yksi luuydinnäytteiden yhteyteen, toinen annetaan potilaalle laboratorioon toimitettavaksi. Tarkka näytteenottoaika sekä potilaan FHRB-numero on merkittävä lähetteeseen.

7. Ihobiopsia (synnynnäisen genomin selvittämiseksi) otetaan tähän tarkoitetulla 4 mm läpimittaisella biopsiastanssilla. Puudutukseen käytetään lidokaiinin ja adrenaliinin yhdistelmää. Ihobiopsioita otetaan 1−2. Ihobiopsiat otetaan kristabiopsian ottoalueen iholta, ja luuydinbiopsia kannattaa ottaa toisen näytteenottokohdan läpi. Otetut biopsiat pannaan yhteen keittosuolaliuoksella täytettyyn säilöntäaineettomaan putkeen (likvorputki) ja ravistetaan kevyesti. Ihobiopsia otetaan vain ensimmäisellä näytteenottokerralla. Kaikkia näytteitä otettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota steriiliin työskentelyyn. Toimenpideohje.

8. Suunnitellut diagnostiset luuydinnäytteet ovat ensisijaisia. Tutkimusnäytteet otetaan luuytimestä vasta tarvittavien diagnostisten näytteiden jälkeen. Tutkimusta varten luuydintä aspiroidaan mahdollisimman paljon, kuitenkin enintään 30 ml. Näyte otetaan 9 ml:n EDTA-putkiin, kussakin putkessa saa olla näytettä enintään 5 ml. Mikäli luuydinnäytettä ei saataisikaan, kannattaa ottaa verinäytteet. Remissiovaiheen näytteissä luuydintä otetaan ainoastaan 10 ml.

9. Laboratoriohoitaja ottaa verinäytteet joko laboratoriossa tai osastolla. Tarvittavat näytteet: 9 ml verta seerumiputkeen (1 putki), 9 ml verta hepariiniputkeen (1 putki), 9 ml verta EDTA-putkeen (2 putkea).

10. Otetut näytteet kuljetetaan näytteiden lajitteluun/lähteviin näytteisiin, jossa näytteet pakataan kuljetusta varten.

11. Näytteiden lajittelusta näytteet kuljetetaan taksilla SPR/Veripalveluun (Kivihaka). Kaikki näytteet kuljetetaan yhdessä paketissa kylmälähetyksenä (+2˚C-14˚C).

12. Hoitava lääkäri tai hoitaja merkitsee SHR:aan potilaan diagnoosin heti kun se on tiedossa.

Muuta huomoitavaa:

Tartuntavaaralliset näytteet:
• Potilaasta ei tule ottaa biopankkinäytteitä mikäli on tiedossa oleva veren välityksellä leviävä tartuntavaarallinen sairaus (esim. HIV, B- tai C-hepatiitti) 
• Mikäli potilaalla todetaan tartuntavaarallinen tauti näytteenoton jälkeen, tulee asiasta ilmoittaa Anne Gesterbergille.