Koko Suomen biopankki

Lisätietoa

Tietoa suomalaisesta biopankkitoiminnasta: biopankki.fi

Eurooppalaisen BBMRI-verkoston kansallinen katto-organisaatio: bbmri.fi

Suomalainen lainsäädäntö: biopankkilaki (688/2012)