Hematologisten tautien tutkimukseen

Hematologisen biopankin näytteitä luovutetaan Johtoryhmän hyväksymiin hematologisten tautien tutkimuksiin.

Näyte- ja tietorekisterin koosteen perusteella biopankkitutkimusta suunnitteleva tutkija saa yleiskuvan siitä, millaisia määriä hänen tutkimukseensa soveltuvia aineistoja biopankista on saatavissa. Lisätietoja näytemääristä ja niihin liittyvistä tiedoista saa tarvittaessa biopankista.

Näytteiden luovutuspyyntö ja tutkimussuunnitelma tarvittavine liitteineen lähetetään biopankin tieteelliselle neuvottelukunnan (scientific advisory board) sihteerille:

tiina.wahlfors@veripalvelu.fi

Tieteellinen neuvottelukunta käsittelee ja arvioi kaikki biopankkinäytteiden käyttöön liittyvät hakemukset ja tekee Johtoryhmälle ehdotuksen hyväksynnästä tai hylkäämisestä. Tieteellinen neuvottelukunta käyttää arvioinnissaan Johtoryhmän määrittelemää kriteeristöä, jossa otetaan huomioon biopankkilain vaatimukset ja Hematologisen biopankin tavoitteet, tutkimustulosten nopea hyödynnettävyys potilaiden hoidossa sekä tutkimuksen tieteellinen merkittävyys, taso ja haasteellisuus.

Biopankki käsittelee saapuvat hakemukset kolme kertaa vuodessa. Käsittely aika, 1-2kk, riippuu hakemuksen laajuudesta.

Seuraavat jättöpäivät:

31.3.

31.8.

30.11.