Hela Finlands biobank

Vårt mål är en bättre framtid för personer med hematologiska sjukdomar

Hematologiska biobanken insamlar prover och uppgifter från patienter med hematologiska sjukdomar och upplåter dessa för användning i forskning enligt på förhand definierade principer.

Syftet är att utveckla nya metoder för diagnostik och behandling av hematologiska sjukdomar samt förbättra prognosen för patienter med dessa sjukdomar.

Biobankens verksamhet finansieras av dess ägare, sjukhusen som levererar proverna och forskarna som använder dem.

Verksamheten drivs utan vinstintresse.

Forskningen i blodsjukdomar behöver en biobank av hög kvalitet.