För forskning i hematologiska sjukdomar

Hematologiska biobankens prover används för forskning i hematologiska sjukdomar. Prover upplåts endast för användning i forskningsprojekt som godkänts av Hematologiska biobankens ledningsgrupp.

En sammanfattning av prov- och uppgiftsregistret ger forskare som planerar biobanksforskning en helhetsbild av antalet prover och uppgifter i biobanken som är lämpliga för forskningsprojektet. XX ger vid behov ytterligare information om antalet prover och uppgifter i samband med proverna.

Ansökan om upplåtelse av prover och forskningsplanen med nödvändiga bilagor skickas till biobankens vetenskapliga delegation på adressen:

Hematologiska biobanken
Förnamn Efternamn
FRK Blodtjänst
Stenhagsvägen 7
00310 Helsingfors

Den vetenskapliga delegationen behandlar och bedömer alla ansökningar om användning av biobanksprover och ger ledningsgruppen ett förslag om godkännande eller avslag. I sin bedömning använder den vetenskapliga delegationen kriterier som ledningsgruppen definierat. Kriterierna beaktar kraven i biobankslagen, Hematologiska biobankens mål, möjligheten till snabb tillämpning av forskningsresultaten i patientvården samt forskningens vetenskapliga betydelse, nivå och svårighetsgrad.