Näytteitä potilaan hoidon tutkimukseen

TYKS

FHRB-biopankkinäytteitä (veri- ja luuydinnäyte, ihobiopsia) kerätään ensisijaisesti pahanlaatuisiin veritauteihin sairastuneilta potilailta. Kaikilta suostumuksensa antaneilta potilailta pyritään keräämään näytteet diagnoosi- ja remissiovaiheessa sekä mahdollisen relapsin yhteydessä.

Näytteitä kerätään vain arkipäivisin. Ennen näytteidenottoa potilas kirjataan Suomen hematologiseen rekisteriin ja samalla näytteestä lähetetään automaattinen sähköposti-ilmoitus Veripalveluun. Ilmoitus tulee lähettää klo 15 mennessä, poikkeuksena perjantait, jolloin ilmoitus tulee lähettää klo 14 mennessä. Perjantaina ja arkipyhien aattona klo 14 jälkeen Veripalveluun saapuvista näytteistä laskutetaan päivystyslisä. Perjantaina näytteenottoa tulisi välttää lisäkustannusten ja logistiikan vuoksi.

Näytteiden ottoon liittyvissä käytännön asioissa avustavat tarvittaessa tutkimushoitaja Susanna Grönroos (puh 3138052) tai lääkäri Urpu Salmenniemi (puh 3130169)

Toimintaohjeet:

1. Tutkimuspaketti Pt-Hembio (21045) otetaan osana veritautipotilaiden alkututkimuksia. Tutkimuspaketti koostuu osatutkimuksista b-hembio, bm-hembio ja ts-hembio. Osaston TD7 sihteeri tai hematologian poliklinikan hoitaja tilaa tutkimukset tavanomaisten alkukoepakettien yhteydessä (esim ”akuutin leukemian alkupaketti” tai ”myelooman alkupaketti”) ja ilmoittaa näytteistä U-laboratorion sihteerille (puh 313930).

2. Potilaan saapuessa osastolle/poliklinikalle diagnostista luuydinnäytteenottoa varten, antaa hoitaja tai lääkäri potilaalle tiedotteen tutkimuksesta: Suomen hematologinen rekisteri ja biopankki - FHRB-biopankki. Potilaan tiedotteita on osaston TD7 kansliassa ja poliklinikan toimenpidehuoneessa. http://www.hematologinenbiopankki.fi/naytteen-luovuttajalle/naytteen-luovuttajan-tiedote-ja-suostumus.html

3. Toimenpiteen suorittava lääkäri esittelee biopankkihankkeen potilaalle ja kysyy potilaan suostumusta tutkimukseen. Tarvittava esilääkitys voidaan antaa vasta tutkimuksen esittelyn ja mahdollisen suostumuksen saamisen jälkeen. Alkuperäinen tiedote ja allekirjoitettu suostumuskaavake liitetään biopankkilähetteeseen ja lähetetään näytteiden mukana Veripalveluun. Suostumuskaavakkeesta otetaan kopio, joka toimitetaan tutkimushoitaja Susanna Grönroosille. Veripalvelu lähettää potilaalle tiedotteen ja suostumuskaavakkeen kopion. Lääkäri sanelee potilaan sairauskertomukseen, että potilas on antanut suostumuksensa FHRB-biopankkinäytteisiin sekä mitkä näytteet on otettu.

4. Osaston TD7 sihteeri tai poliklinikan hoitaja kirjaa potilaan Suomen hematologiseen rekisteriin ja valitsee Toiminnot-palkista (kuvaruudun vasen reuna) toiminnon ”Lisää biopankkinäyte”. Seuraavaksi valitaan näytteenottopäivä ja taudin tila näytteenottohetkellä sekä sairaala. Samassa yhteydessä potilaan perustietoihin merkitään FHRB-tutkimus: valitaan sivupalkista kohta ”Uusi tutkimus” ja alasvetovalikosta ”SHY FHRB”. Ohjelma luo automaattisen sähköpostiviestin lähtevästä näytteestä Veripalveluun. Mikäli sähköpostin lähettäminen ei onnistu, tulee otettavista näytteistä ilmoittaa Veripalvelun Näyteinfoon (p. 029 300 1414).

5. Tutkimuksia varten osaston TD7 sihteeri tai poliklinikan hoitaja laatii lähetteen ”Hematologinen biopankki”. Lähetteitä tulostetaan kaksi; toinen luuydinnäytteen ja toinen verinäytteen mukaan. Tarkka näytteenottoaika merkitään lähetteeseen. Mikäli luuydin ei aspiroidu kirjataan tämä lähetteeseen kohtaan lisätietoja ja verinäytteet lähetetään Veripalveluun tavanomaisesti. http://www.hematology.fi/sites/default/files/SPRVeripalvelu_Hematologisen_biopankin_lahete_14JUNE2012.pdf

6. Ihobiopsia otetaan synnynnäisen genomin selvittämiseksi ja ainoastaan diagnoosivaiheen näytteiden yhteydessä. Ihobiopsiat (1-2 kpl) otetaan tähän tarkoitetulla 4 mm läpimittaisella biopsiastanssilla. Puudutukseen käytetään lidokaiinin ja adrenaliinin yhdistelmää. Ihobiopsiat otetaan kristapunktioalueen iholta ja kristapunktio kannattaa tehdä ihon biopsointikohdasta. Otetut biopsiat laitetaan yhteen keittosuolaliuoksella täytettyyn säilöntäaineettomaan putkeen (likvorputki). Kaikkia näytteitä otettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota steriiliin työskentelyyn.

7. Suunnitellut diagnostiset luuydinnäytteet ovat ensisijaisia ja tutkimusnäytteet otetaan luuytimestä vasta tarvittavien diagnostisten näytteiden jälkeen. Tutkimusta varten luuydintä aspiroidaan mahdollisimman paljon, kuitenkin enintään 30 ml. Näyte otetaan 9 ml:n EDTA-putkiin, kussakin putkessa saa olla näytettä enintään 5 ml. Mikäli luuydinnäytettä ei saada, otetaan verinäytteet ja ihobiopsia. Remissiovaiheen näytteissä luuydintä otetaan ainoastaan 10 ml.

9. Laboratoriohoitaja ottaa verinäytteet joko laboratoriossa tai osastolla. Tarvittavat näytteet: 9 ml verta seerumiputkeen (1 putki), 9 ml verta hepariiniputkeen (1 putki), 9 ml verta EDTA-putkeen (2 putkea).

10. Otetut näytteet toimitetaan A-laboratorioon (os 931AS) klo 10:30 mennessä. Näytteet voidaan tarvittaessa lähettää myös putkipostilla (osoite 100).

11. A-laboratoriossa näytteet pakataan ilman käsittelyä kylmäkuljetusta (+2˚C-14˚C) varten. Näytteet toimitetaan Veripalveluun klo 11:30 lähtevällä bussikuljetuksella.

12. Hoitava lääkäri tai hoitaja merkitsee SHR:aan potilaan diagnoosin heti kun se on tiedossa.

Muuta huomoitavaa:

Tartuntavaaralliset näytteet:

• Potilaasta ei tule ottaa biopankkinäytteitä mikäli on tiedossa oleva veren välityksellä leviävä tartuntavaarallinen sairaus (esim. HIV, B- tai C-hepatiitti)