Näytteitä potilaan hoidon tutkimukseen

TAYS

Näytteitä (veri- ja luuydinnäyte, ihobiopsia) kerätään akuuttiin leukemiaan sairastuneilta potilaita, mutta tarkoitus on vähitellen laajentaa näytteiden otto koskemaan kaikkia hematologisia sairauksia.

Näytteitä kerätään vain arkisin. Ilmoitus otettavasta näytteestä (ns. automaattinen sähköposti-ilmoitus) tulee lähettää klo 15 mennessä, poikkeuksena perjantait, jolloin ilmoitus tulee lähettää klo 14 mennessä. (Perjantaisin ja arkipyhien aattoina menee lisämaksu, jos näyte saapuu Helsinkiin klo 14 jälkeen.)

Näytteiden ottoon liittyvissä käytännön asioissa avustavat tarvittaessa tutkimushoitaja Ilona Rainerma (p. 69 501) ja lääkärit Hannele Rintala (p. 64 781) tai Marjatta Sinisalo (p. 64 315).

Toimintaohjeet:

Osaston 10A yksityiskohtainen paperinen ohje löytyy myös tutkimushoitajan lokerosta ja poliklinikalta.

1. Tutkimuspaketti Pt-Hembio (13315) otetaan osana akuutti leukemia-, KML-, KLL- ja myeloomapotilaiden alkututkimuksia. Tutkimuspaketti koostuu osatutkimuksista b-hembio (veri), bm-hembio (luuydin) ja ts-hembio (iho). Osastolla 10A sihteeri tilaa tutkimukset osana tavanomaista alkukoepakettia ja ilmoittaa näytteenottajalle (p. 76547), että kyseessä ovat biopankkinäytteet ja että hänellä on oltava jäitä mukana sekä myös lähteviin näytteisiin (p. 76487), poliklinikalla tämän tekee hoitaja.

2. Potilaan saapuessa hematologiselle osastolle/poliklinikalle diagnostista luuydinnäytteenottoa varten, antaa toimenpiteessä avustava hoitaja potilaalle tiedotteen tutkimuksesta: Suomen hematologinen rekisteri ja kliininen biopankki (FHRB): veritautien rekisteröinnin, diagnostiikan ja hoidon kansallinen kehittämishanke. Potilaan tiedotteita on osaston 10A kansliassa sekä hematologisella poliklinikalla.

3. Toimenpiteen suorittava lääkäri esittelee tutkimuksen ja kysyy potilaan suostumusta osallistua tutkimukseen. Mikäli potilaalta ei oteta samalla diagnostisia näytteitä, ei toimenpiteeseen kuuluvaa esilääkitystä saa antaa ennen tutkimuksen esittelyä ja mahdollista suostumuksen allekirjoitusta. Mikäli toimenpiteen suorittaa sisätauteihin erikoistuva lääkäri, osaston/poliklinikan hoitovastuussa oleva erikoislääkäri esittelee tutkimuksen. Allekirjoitettu suostumuskaavake toimitetaan tutkimushoitaja Ilona Rainermalle (osasto 10A). Tutkittavan tiedote jää potilaalle.

4. Tutkimushoitaja tai hoitava lääkäri kirjaa potilaan Suomen hematologiseen rekisteriin (josta potilas saa FHRB-numeron) ja valitsee Toiminnot-palkista (kuvaruudun vasen reuna) toiminnon ”Lisää biopankkinäyte”. Seuraavaksi valitaan näytteenottopäivä ja taudin tila näytteenottohetkellä. Ohjelma luo automaattisen sähköpostiviestin lähtevästä näytteestä SPR/VPU:uun sekä FIMM:iin. Mikäli sähköpostin lähettäminen ei onnistu, tulee otettavista näytteistä ilmoittaa Veripalvelun Näyteinfoon (p. 010 6338 222). Lisäksi rekisterissä Toiminnot-palkista valitaan toiminto ”uusi tutkimus” ja tutkimusvalikosta valitaan tutkimus ”SHY FHRB”.

5. Tutkimuksia varten hoitaja tai lääkäri laatii lähetteen: ”Lähete hematologisen biopankin näytteille”. Lähetteitä tulostetaan kaksi; toinen luuydinnäytteen ja toinen verinäytteen mukaan. Tarkka näytteenottoaika sekä potilaan FHRB-numero on merkittävä lähetteeseen. Näytepyyntöön on lisättävä merkintä, että otetaan myös biopankkinäytteet. Hoitava lääkäri sanelee potilaan sairauskertomukseen, että potilas on antanut suostumuksensa FHRB näytteisiin sekä mitkä näytteet potilaasta on otettu (luuydin, veri, ihobiopsia).

6. Ihobiopsia (synnynnäisen genomin selvittämiseksi) otetaan tähän tarkoitetulla 4 mm läpimittaisella biopsiastanssilla. Puudutukseen käytetään lidokaiinin ja adrenaliinin yhdistelmää. Ihobiopsioita otetaan 1−2. Ihobiopsiat otetaan kristabiopsian ottoalueen iholta, ja luuydinbiopsia kannattaa ottaa toisen näytteenottokohdan läpi. Otetut biopsiat pannaan keittosuolaliuoksella täytettyyn säilöntäaineettomaan putkeen (keltakorkkinen likvorputki) ja ravistetaan kevyesti. Ihobiopsia otetaan vain ensimmäisellä näytteenottokerralla. Kaikkia näytteitä otettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota steriiliin työskentelyyn. Toimenpideohje.

7. Suunnitellut diagnostiset luuydinnäytteet ovat ensisijaisia. Tutkimusnäytteet otetaan luuytimestä vasta tarvittavien diagnostisten näytteiden jälkeen. Tutkimusta varten luuydintä aspiroidaan mahdollisimman paljon, kuitenkin enintään 30 ml. Näyte otetaan (violettikorkkisiin) 9 ml:n EDTA-putkiin, kussakin putkessa saa olla näytettä enintään 5 ml. Mikäli luuydinnäytettä ei saataisikaan, verinäytteet kannattaa ottaa.

8. Luuydinnäytteen laboratoriohoitaja ottaa verinäytteet luuydinnäytteiden yhteydessä sekä osastolla että poliklinikalla. Tarvittavat näytteet: 9 ml verta seerumiputkeen (1 putki), 9 ml verta hepariiniputkeen (1 putki), 9 ml verta EDTA-putkeen (2 putkea). EDTA - ja hepariiniputket laitetaan jäihin.

9. Otetut näytteet kuljetetaan näytteiden lajitteluun/lähteviin näytteisiin, jossa näytteet pakataan kuljetusta varten.

10. Näytteiden lajittelusta näytteet kuljetetaan yhdessä paketissa kylmälähetyksenä (+2˚C-14˚C) SPR/Veripalveluun (Kivihaka).

11. Hoitava lääkäri tai hoitaja merkitsee SHR:aan potilaan diagnoosin heti kun se on tiedossa.