Näytteitä potilaan hoidon tutkimukseen

Hematologisen biopankin näytteiden käsittelyn tiivistelmä

Yleistä

Tässä kuvauksessa esitetään biopankkinäytteiden kuljetukseen ja prosessointiin liittyvät perustiedot. Näytteiden kuljetus sairaaloista SPR Veripalveluun ja prosessoinnin jälkeen edelleen FIMM:iin hoidetaan SPR Veripalvelun logistiikkaa käyttäen. Näytteiden kuljetus ja prosessointi tehdään SPR Veripalvelun ohjeiden ja laatujärjestelmän mukaisesti.

Näytteiden kuljetus sairaaloista SPR Veripalveluun

Näytteet lähetteineen pakataan sairaaloissa SPR Veripalvelun ohjeiden mukaisesti kylmäkuljetusta (+2–+14 °C) varten. Näytteet kuljetetaan 8 h kuluessa näytteenotosta SPR Veripalveluun.

Näytteet

Tutkimuspaketti Pt-Hembio pitää sisällään alatutkimukset B–Hembio (verinäytteet), Bm-Hembio (luuydinnäyte) ja Ts-Hembio (ihobiopsianäyte). Ihobiopsianäyte (Ts-Hembio) otetaan ainoastaan diagnoosivaiheen yhteydessä. Tutkimuspaketin voi tilata vain kokonaisuudessaan eikä tutkimuksista anneta vastauksia, vaan näytteet koodataan ja prosessoidaan SPR Veripalvelussa biopankitettavaksi.

Verinäytteet (B–Hembio):
- 9 ml seerumiputki
- 9 ml hepariiniputki
- 2 x 9 ml EDTA-putki

Luuydinnäyte (Bm-Hembio):
- max. 30 ml luuydintä 9 ml EDTA-putkissa (à ~ 5 ml)

Ihobiopsia (Ts-Hembio):
- 1-2 x ∅ 4mm kudospalaa keittosuolaliuoksessa.

Näytteiden prosessointi

Näytteiden saapuessa FHRB-potilasnumeron yhdenmukaisuus tarkistetaan sekä lähetteeltä että Suomen hematologisesta rekisteristä saapuneesta automaattiviestistä.

Näytteiden laatu tarkistetaan ja poikkeamista tehdään merkintä näytetietoihin. Tarkistettavia asioita ovat näytteiden lämpötila, hyytymät, hemolyysi, lipeemisyys ja ikteerisyys sekä tunnistetiedot. Puutteellisin tunnistetiedoin varustettuja putkia ei käsitellä.

Näytteet jaetaan eriin pakastusputkiin, jotka on koodattu FHRB-potilasnumerolla, 1D- sekä 2D-viivakoodein ja lisäksi ihmissilmin luettavin numerosarjoin. Kaikki biopankitettavat näytteet ovat aina koodatussa muodossa.

Kaikki biopankitettaviin näytteisiin liittyvä tieto, muun muassa FHRB-potilasnumero, näytetyyppi ja -määrä, näytteenottoaika ja -päivä, näytteiden laadun tarkastustiedot, prosessointiaika sekä sijainti nestetypessä, kirjataan SPR Veripalvelussa FIMM:n ylläpitämään näytetietokantaan. Kaikki näytekohtaiset tiedot välittyvät FIMM:n biopankin näytehallintajärjestelmään.

Verinäytteet

Verinäytteet prosessoidaan mahdollisimman pian näytteiden saapumisesta SPR Veripalveluun. Seerumi-, hepariini- ja toinen EDTA-putkista sentrifugoidaan ja eroteltu seerumi/plasma jaetaan eriin koodattuihin putkiin ja pakastetaan nestetyppeen.

Toinen EDTA-putkista koodataan ja pakastetaan kokoverenä -20 °C:een alkuperäisessä näytteenottoputkessa SPR Veripalvelussa. Koodattu näyte kuljetetaan FIMM:iin, jossa EDTA-kokoverinäytteestä eristetään DNA FIMM:n ohjeiden mukaisesti.

Luuydinnäyte

Luuydinnäytteet prosessoidaan viimeistään näytteenottoa seuraavana päivänä ja säilytetään siihen saakka +4 °C:ssa. Näytteistä eristetään mononukleaariset solut steriilisti Ficoll-gradientilla.

Eristyksen jälkeen kokonaissolumäärä ja solujen viabiliteetti lasketaan ja tiedot kirjataan FIMM:n näytetietokantaan. Mononukleaarisia soluja pakastetaan elävänä saadusta solumäärästä riippuen n x 10 miljoonaa solua/ampulli ja solupelletteinä y x 15 miljoonaa solua/ampulli nestetyppeen.

Soluja on mahdollista toimittaa myös tuoreena FHRB:n johtoryhmän ja eettisen toimikunnan puoltamiin tutkimuksiin. Mikäli luuydinnäytettä ei ole, mononukleaariset solut eristetään vastaavasti perifeerisen veren EDTA-solufraktiosta (yhdestä 9 ml putkesta plasman erotuksen jälkeen).

Ihobiopsia

Ihobiopsianäytteet koodataan ja pakastetaan -20 °C:een SPR Veripalvelussa. Koodatut näytteet kuljetetaan FIMM:iin, jossa näytteestä eristetään iturata-DNA FIMM:n ohjeiden mukaisesti.

Näytteiden kuljetus SPR-Veripalvelusta FIMM:iin

Kaikki näytteet kuljetetaan SPR Veripalvelusta FIMM:iin koodattuina. Nestetyppeen tallennetut prosessoidut näyte-erät sekä pakastetut EDTA-kokoveri- ja ihobiopsianäytteet kuljetetaan SPR Veripalvelusta FIMM:iin kuivajäissä kerran viikossa tai tarvittaessa. Lähtevistä kuljetuksista ilmoitetaan etukäteen FIMM:n yhteyshenkilölle.

Lisätietoja

Lisätietoja biopankkinäytteiden kuljetukseen ja käsittelyyn liittyen voi tiedustella alla olevista osoitteista. FHRB:n johtoryhmän hyväksymien tutkimusten vastaavat tutkijat saavat pyydettäessä tarkemmat tiedot näytteiden kuljetuksesta ja prosessoinnista.

Outi Huoponen outi.huoponen@veripalvelu.fi SPR

Veripalvelun Näyteinfo nayteinfo@veripalvelu.fi p. 029 300 1414