Ajankohtaista

09.10.2015

Ohje rekisterin käyttökatkon varalta

Mikäli rekisteriin ei ole pääsyä:

• Uudet potilaat, joilla ei ole FHRB-numeroa

  • Soitto rekisterikoordinaattori Anne Gesterberg (040 7706359) tai Mika Kontro (050 428 7052), jolta saadaan FHRB-numero SPR:n lähetettä varten.
  • Ilmoitus puhelimitse SPR:n näyteinfoon (puhelinnumero lähetekaavakkeella).
  • Potilas syötetään rekisteriin käyttökatkon päätyttyä. Granitics vaihtaa FHRB-numeron oikeaksi.
  • Biopankkinäyte ja diagnoosi merkitään käyttökatkon päätyttyä. Sähköpostia ei lähetetä.


• Potilaat, joilla on FHRB-numero o Ilmoitus SPR:n näyteinfo.

  • Biopankkinäyte ja diagnoosi merkitään käyttökatkon päätyttyä. Sähköpostia ei lähetetä.