Ajankohtaista

21.11.2014

Hematologisesta biopankista apua verisairauksien tutkimukseen

Hematologinen biopankki aloittaa toimintansa vuoden 2015 alusta. Biopankkiin kerätään näytteitä verisairauksia sairastavista potilaista. Näytteet tulevat lääkäreiden ja tutkijoiden käyttöön uusien hoitojen ja lääkkeiden kehitystyötä varten.

Hematologiseen biopankkiin kerätään veritautipotilaiden veri- ja luuydinnäytteitä. Näytteitä tarvitaan tutkimuksiin, joissa etsitään keinoja vaikeiden veritautien, erityisesti leukemian hoitoon. Näytteitä tarvitaan niin syövän perustutkimukseen kuin kliinisiin lääketutkimuksiin.

Biopankin omistavat Suomen Hematologiyhdistys, Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu. Toiminnassa on mukana myös Suomen Syöpäpotilaat ry. Veripalvelu toimii biopankin isäntäorganisaationa.

Biopankki toimii koko maassa ja kerää näytteitä sekä tietoja hematologista sairautta sairastavilta potilailta kaikissa suomalaisissa hematologisissa hoitoyksiköissä, jotka ovat tehneet näytteiden ja tietojen keräystä koskevan sopimuksen. Laboratorionäytteet käsitellään Veripalvelussa ja ne talletetaan FIMM:n säilytystiloihin Helsingin Meilahteen.

Hematologinen biopankki perustuu muutama vuosi sitten aloitettuun tutkimushankkeeseen, jossa on kerätty verinäytteitä potilailta, jotka ovat sairastaneet vaikeita hematologisia sairauksia, kuten leukemiaa.

Tutkijoille voidaan luovuttaa biopankkinäytteitä tutkimustarkoituksiin biopankin luvalla. Tutkimusluvat myöntää biopankin johtoryhmä tieteellisen neuvottelukunnan tekemän arvion pohjalta. Näytteiden luovuttajilta pyydetään lupa näytteiden talletukseen ja luovuttamiseen biopankkitoimintaa koskevien periaatteiden mukaisesti.